Vincios lograría unha figura de protección para as súas 420 ha afectadas polo parque eólico.

Advertisements